ul.Nadbrzeżna 7, Międzyzdroje
780 116 174
biuro@alex-bus.pl

Wizytacja w Gazoporcie z wyjątkowo miłymi gośćmi. :)